TUYỆT VỜI CUỐI CÙNG CHO TRAO ĐỔI NHIỆT TÌNH

Loại vây: A179 Ống vây đùn 

Ống trơn: Chất liệu: A179 SMLS

25,4mmODx2,77mm tối thiểu THKx9144mmL

Vây: AL1060 x OD57.15mm x 0.406mm THK x 9FPI

TUYỆT VỜI CUỐI CÙNG CHO TRAO ĐỔI NHIỆT TÌNH


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật